Medlemskab

Sæson-medlem

Et sæson-medlemsskab tegnes for én husstand i Rudersdal kommune, repræsenteret ved en person i husstanden, der er fyldt 18 år. Som sæson-medlem har man ret til at benytte foreningens fælleskanoer. Et sæson-medlemsskab har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Et sæsonmedlemsskab koster kr. 300,- om året.

Krav ved lån af fælles kano er, at der benyttes redningsvest og at man følger de gode råd for kanosejlads.

Medlem

Et medlemskab tegnes for én husstand i Rudersdal kommune, repræsenteret ved en person i husstanden, som er fyldt 18 år. Ved et medlemskab får man tildelt en bådplads i kano/kajak stativet. Et medlemskab giver også alle i husstanden, der er fyldt 18 år, ret til at benytte foreningens fælleskanoer.

Et medlemskab har én stemme på generalforsamlingen.

Et medlemskab koster kr. 1.000,- i engangsindskud og kr. 500,- om året.

Da der kun er et begrænset antal bådpladser i stativet, vil medlemsskab udstedes af bestyrelsen, afhængig af ledige pladser. Egen kano/kajak ligger for eget ansvar.

Ansøg og betal

Ønsker du at ansøge om medlemskab, bedes du udfylde vores ansøgningsformular. Når medlemskabet er godkendt, kan du foretage betalingen af kontingentet. Betalingen skal ske til Danske Bank reg. nr. 9570 konto nr. 12833318.